شرکت رهیاب رایانه گستر، همچون سالهای قبل، در چهاردهمین نمایشگاه تلکام واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران حضوری فعال داشت و آخرین اطلاعات را در خصوص خدمات ارزش افزوده پیامک سرشماره ۱۰۰۰ در اختیار بازدیدکنندگان گذاشت.

حضور موفق شرکت رهیاب، زمینه گسترش همکاری ها با نمایندگان، کاربران فعلی و همچنین شروع همکاری های جدید با متقاضیان را فراهم آورد و انتظار می رود روند رو به رشد فعالیتهای این شرکت با سرعت بیشتری ادامه یابد.