شرکت رهیاب رایانه گستر در آبان ماه سال 97 موفق به اخذ پروانه بهره برداری تولید نرم افزار از وزارت صنعت ، معدن و تجارت گردید. | رهیاب رایانه گستر