طرح تشویقی مروارید ویژه نمایشگاه تلکام ۹۶:

 

  • بسته خریداری شده در این طرح بدون محدودیت زمانی در مصرف عرضه می شود.
  • طرح مروارید از تاریخ ۹۶/۰۸/۱۷ به مدت یک هفته فعال می باشد و تنها در این بازه قابل خریداری می باشد، و از تاریخ ۹۶/۰۷/۱۲ به شبکه نمایندگان اطلاع رسانی می گردد. این طرح در صورت تحقق یکی از شرایط ذیل در بازه زمانی مورد نظر جهت هریک از نمایندگان محترم فعال خواهد شد.
  • در صورت افزایش ارسال ۲۰% تا ۵۰% در فاصله زمانی ۹۶/۰۷/۱۵ الی ۹۶/۰۸/۱۵ نسبت به دوره مشابه قبل، امکان خرید از بسته یک این طرح فراهم می باشد.
  • در صورت افزایش ارسال ۵۰% تا ۸۰% در فاصله زمانی ۹۶/۰۷/۱۵ الی ۹۶/۰۸/۱۵ نسبت به دوره مشابه قبل، امکان خرید از بسته دو این طرح فراهم می باشد.
  • در صورت افزایش ارسال بیش از ۸۰% در فاصله زمانی ۹۶/۰۷/۱۵ الی ۹۶/۰۸/۱۵ نسبت به دوره مشابه قبل، امکان خرید از بسته سه این طرح فراهم می باشد.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات طرح به حساب کاربری خود در سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) بخش اخبار مراجعه نمائید.

 

telecom1