سازمان نظام صنفی رایانه ای چهاردهمین دوره مسابقات فوتسال جام انفورماتیک را با تعدادی از شرکت های انفورماتیکی برگزار می کند که شرکت رهیاب رایانه گستر هم به همراه شرکتهای انفورماتیک دیگر در این مسابقات شرکت می کند. مراسمقرعه کشی و گروه بندی دوره مسابقات در روز دوشنبه ۰۳/۰۷/۹۷ برگزار شد.