همکاری با رهیاب | رهیاب رایانه گستر

همکاری با رهیاب

همکاری با رهیاب شرکت رهیاب به منظور توسعه شبکه فروش خود ، آماده همکاری با شرکت های واجد شرایط می باشد. در صورتیکه دارای یک شخصیت حقوقی (شرکت ثبت شده) میباشید میتوانید با اخذ نمایندگی فروش از شرکت رهیاب و دریافت تخفیف های مناسب امکان فروش پیامک انبوه ، شماره انحصاری ، پنل ، شارژ و ابزارهای برنامه نویس جهت ایجاد امکانات ارسال و دریافت پیامک در سامانه های نرم افزاری را به مشتریان خود ارائه نمایید.

برای اخذ نمایندگی فروش از شرکت رهیاب کافیست قدم های ذیل را طی کنید:

  1. تماس با شرکت و درخواست جلسه حضوری جهت تعیین وقت جهت عقد قرارداد
  2. ارائه مدارک شرکتی
  3. مبلغ صد میلیون ریال سفته شرکتی جهت تضمین قرارداد

مشاهده فهرست نمایندگان