مشتریان رهیاب | رهیاب رایانه گستر

مشتریان رهیاب

مشتریان رهیاب : شرکت رهیاب از سال ۱۳۸۴ با فروش و فعال سازی بیش از ۹۰,۰۰۰ شماره انحصاری و اتصال پیامکی به طور مستقیم و یا از طریق شبکه نمایندگی های فروش خود موفق به ارائه خدمات به طیف وسیعی است از سازمانها، نهادها و بنگاههای اقتصادی کشور شده است که در ادامه به بخشی از مهمترین مشتریان شرکت اشاره می شود:

  1. حوزه بانکها و موسسات مالی و اعتباری
  2. صدا و سیما
  3. سازمانها و نهادهای دولتی
  4. خودروسازان و کارخانجات صنعتی
  5. باشگاه های ورزشی