سامانه اطلاع رسانی پیامک صوتی | رهیاب رایانه گستر

سامانه اطلاع رسانی پیامک صوتی

Slide background

پیامک صوتی : امکانی جدید در دنیای فناوری اطلاعات برای خبر رسانی و ارتباط‌ گیری می باشد. پیامک صوتی این امکان را فراهم می‌کند تا یک فایل صوتی از پیش ضبط شده به تلفن همراه یا تلفن ثابت مخاطبان ارسال شود. تلفن‌ ها زنگ می‌خورند و پیام ضبط شده برای همه مخاطبان پخش می‌گردد. پیامک صوتی علاوه بر خبر رسانی در قالب ارسال پیام‌های صوتی، قادر است تا یک نظرسنجی ۹ گزینه‌ای را ایجاد و مدیریت کند. نتایج این نظرسنجی بصورت آنلاین برای فرستنده آن قابل مشاهده و ارزیابی است. با پیامک صوتی می‌توان در کمترین زمان بیشترین تاثیرگذاری را داشت. این شرکت قادر است تا در هر دقیقه به هزار نفر پیامک صوتی ارسال کند و این به معنای اثرگذاری انبوه پیامک‌های صوتی در جامعه مخاطبان هدف است. مدت زمان گویش و ادا کردن یک پیامک متنی عادی در حدود ۵ ثانیه است که همین عدد مبنای واحد پالس‌های پیامک صوتی قرار گرفته است.

تعرفه پیامکهای صوتی ارسالی پنل و بالک

از تعداد تا تعداد هر پالس (ریال) هر دقیقه (ریال)
۱۰۰ ۹۹۹ ۱۲۲ ۶۲۰
۱٫۰۰۰ ۴٫۹۹۹ ۱۱۸ ۶۰۰
۵٫۰۰۰ ۱۴٫۹۹۹ ۱۱۲ ۵۹۰
۱۵٫۰۰۰ ۴۹٫۹۹۹ ۱۰۹ ۵۷۰
۵۰٫۰۰۰ ۹۹٫۹۹۹ ۱۰۵ ۵۵۰
۱۰۰٫۰۰۰ ۴۹۹٫۹۹۹ ۱۰۰ ۵۳۰
۵۰۰,۰۰۰ و بیشتر مذاکره مذاکره

تعرفه پیامکهای صوتی ارسالی وب سرویس

از تعداد تا تعداد هر پالس (ریال) هر دقیقه (ریال)
۳,۰۰۰ ۴,۹۹۹ ۱۱۷ ۶۰۰
۵,۰۰۰ ۱۴,۹۹۹ ۱۱۵ ۵۸۰
۱۵,۰۰۰ ۴۹,۹۹۹ ۱۱۰ ۵۶۰
۵۰,۰۰۰ ۹۹,۹۹۹ ۱۰۰ ۵۴۰
۱۰۰,۰۰۰ ۴۹۹,۹۹۹ ۹۵ ۵۳۰
۵۰۰,۰۰۰ و بیشتر مذاکره مذاکره
  • به کلیه مبالغ فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.