خدمات ارزش افزوده پیامک 1000


امکانات پنل ارسال و دریافت پیام کوتاه شرکت رهیاب رایانه گستر به شرح زیر می باشد:

 • صندوق ارسال
 • صندوق دریافت
 • دفترچه تلفن و گروهبندی شماره ها
 • ارسال زمان بندی شده
 • ارسال نظیر به نظیر
 • امکان بارگذاری فایل شماره ها در قالب excell و متن
 • امکان برگزاری مسابقه و نظرسنجي
 • پاسخگوی خودکار و پاسخ متناظر
 • دسته بندی پیام های دریافتی به صورت متنی و شماره ای
 • امکان دایورت پیامهای دریافتی به شماره همراه
 • امکان داشتن بیش از یک شماره برای هر پنل و تفکیک شماره ارسال و دریافت
 • امکان ارسال پیامک به تفکیک شهر، استان و پیش شماره و كد پستي
 • امکان ایجاد و بارگذاری بانک مشاغل اختصاصی و ارسال به آن
 • گزارش ارسالها
 • و امکانات دیگری که پنل ارسال و دریافت پیامک این شرکت را تبدیل به سامانه ای قدرتمند در جهت اطلاع رسانی برای هر شغل و حرفه ای می نماید.پنل شرکت رهیاب رایانه گستر به صورت عادی و ویژه به کاربران محترم ارائه می شوند. . پنل عادی: تمامی امکانات به غیر از مکان ارسال پیامک به تفکیک شهر، استان و پیش شماره وامکان ارسال به تفکیک کد پستی را دارا می باشد با تهیه پنل شما 1000 پیامک رایگان هدیه خواهید گرفت.

پنل قیمت (ریال)
عادی 600.000
ویژه 1.600.000در صورتیکه مایل به استفاده از پنل ارسال و دریافت می باشید به یک شماره انحصاری نیز نیاز خواهید داشت. شماره های شرکت رهیاب رایانه گستر با سرشماره 1000 شروع شده و از 6رقم تا 14 رقم می توانند در اختیار شما قرار گیرند. آبونمان شماره هامطابق جدول زیر می باشند.


جدول تعرفه آبونمان شماره انحصاري

تعداد رقم نمونه سفارشی (ریال) غیر سفارشی (ریال)
14 10000123456789 300.000 150.000
13 1000123456789 780.000 390.000
12 100012345678 1.580.000 790.000
11 10001234567 3.000.000 1.500.000
10 1000123456 4.000.000 2.000.000
9 100012345 5.000.000 2.500.000
8 10001234 7.800.000 3.900.000
7 1000123 50.000.000 50.000.000
6 100012 100.000.000 100.000.000جداول زیر به ترتیب تعرفه شارژ ارسال و دریافت را نمایش می دهند. حداقل شارژ ارسال خریداری شده 3000 پیامک و حداقل شارژ دریافت 10000 پیامک می باشد. ذکر این نکته ضروری است که شارژ های خریداری شده تا زمان به پایان رسیدن اعتبار خواهند داشت.


جدول تعرفه شارژ ارسال

از تعداد تا تعداد هر پیامک فارسی (ریال) هر پیامک لاتین (ریال)
3000 49.999 113 219
50.000 99.999 107 209
100.000 199.999 102 203
200.000 499.999 97 199
500,000 999,999 92 193
1,000,000 1,999,999 87 189
2,000,000 و بالاتر مذاکره مذاکره


جدول تعرفه شارژ دريافت

از تعداد تا تعداد هر پیامک فارسی (ریال)
10.000 100.000 20
100.001 200.000 18
200.001 500.000 15
500.001 1.000.000 10
1.000.001 2.000.000 8
2.000.000 نامحدود .5به تمامی مبالغ فوق 8% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.برخی از مشتریان پیامک 1000